Çevre Politikası

Back
Airpak Ltd., çevre politikalarını geliştirirken faaliyetlerini “Teknoloji insan olmadan insan ise çevre olmadan gelişemez ve varlığını sürdüremez.” bilincine sahip olarak düzenlemektedir. Çalışanlarını, içinde yaşadığı toplulukları ve çevreyi korumak için gerekli olan tüm önlemleri alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Ana ilkelerimiz arasında;
» Enerji ve hammaddelerimizi verimli kullanmak.

» Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek malzemeleri kullanmak.

» Tüm çalışanlarımızla birlikte tedarikçilerimizi de çevre konusunda bilinçlendirip, yönlendirmek.

» Atıklarımızı mümkün olduğu kadar yeniden değerlendirip, geri dönüşümünü sağlamak.

» Çevre ile ilgili uygulamaları ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmektir.