Kalite Politikası

Back
Airpak Ltd., vizyon ve misyonu doğrultusunda müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayan ve söz verdiği taahhütleri yerine getirmek için yeterli kalite, güvenlik ve çevreye saygı standartlarını her global düzeydeki mevcut mevzuata uygun olarak geliştirmek için elinden geleni yapar.

Ana İlkelerimiz arasında;
» Kalite yönetim sistemimizin uluslararası standartları yerine getirecek şekilde doküman edilip belgelendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak.

» İş süreçlerini sürekli iyileştirmeyi, belirlenen hedeflere ulaşmayı ve ilgili tarafların ihtiyaçlarının en doğru ve hızlı şekilde karşılanmasını sağlamak.

» Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri çalışanlarımızın katılımıyla sürekli olarak iyileştirmek için çaba göstermek.

» Müşteri memnuniyetine önem vererek, sağladığımız ürünlerin kalitesini, teslimat hızını ve müşteri ihtiyaçlarına zamanında cevap vermeyi garanti etmek,

» Sorunlara zamanında ve sistemli bir şekilde müdahale etmek.

» İş süreçlerini ve performansını gözlemleyerek şirket verimliliğini arttırıcı önlemler almak,

» Tedarikçilerimizle karşılıklı güven ve işbirliği içerisinde çalışarak verimliliğimizi arttırmak.

» Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirmek ve çalışanlarımızın bireysel sağlıklarını koruyup, çalışma şartlarını en iyi ve güvenli hale getirmektir.